Luftkvalitet - Eksponering og Effekter

Indendørsluft indeholder kemiske, biologiske og partikulære forureningskomponenter, som har betydning for menneskers sundhed, komfort og produktivitet. Forureningen kan både stamme fra udeluften og fra forureningskilder indendøre. Komponenterne kan optages i kroppen via føden, via inhalation eller gennem huden. 

Luftkvalitetens betydning for vores sundhed

Forskerne arbejder på at skabe mere viden om indendørs luftforurening for at kunne vurdere betydningen for menneskers sundhed. Det er vigtigt at have viden om den relative betydning af de forskellige typer af forurening, for at man kan vurdere, hvordan indendørsluften påvirker menneskers sundhed. 

Hvad er de væsentligste kilder til indendørs luftforurening?

Der er et voksende fokus på byggematerialer med lav emission. Det betyder, at menneskers egen afgivelse af forurening til luften relativt set får større betydning for luftkvaliteten inden døre. Forskerne tilstræber især at skabe ny viden om:
Emission af forurening inden døre
Transport af forurening fra ude- til indendørsluften
Eksponering for luftforurening og effekten på sundhed, komfort og produktivitet
Hvilken betydning har ventilation for eksponeringen?

 

Kontakt

Gabriel Bekö
Lektor
DTU Sustain
45 25 40 18

Kontakt

Geo Clausen
Professor
DTU Sustain
45 25 40 25