Faciliteter

Sektionen for Indeklima har en række faciliteter til rådighed til forskning i indeklimaets påvirkning af menneskers komfort, sundhed og produktivitet. 

Sektionen råder blandt andet over klimakamre, feltlaboratorier, åndende termiske anatomiske modeller og udstyr til præcise målinger af forskellige indeklimaparametre. Sektionen råder desuden over måleudstyr som overvågningsudstyr, der kan måle ændringer i luftmængden, bestemme luftstrømmen i ventilationssystemer og måle specifikke kemiske forbindelser i luften.

Syv klimakamre til vidt forskellige formål

I tre af klimakamrene kan man undersøge en bred vifte af termiske forhold og karakteristika ved indendørsluft. Det største af klimakamrene er primært designet til eksperimenter i termisk komfort. De to andre kamre er tvillingkamre i rustfrit stål, der er designet til eksperimenter i luftkvalitet.

Tre andre klimakamre kombinerer det karakteristiske fra traditionelle klimakamre med kontrollerede miljøforhold i et kasselignende rum og visuelt realistiske miljøer. Disse kamres fleksibilitet gør, at man kan teste forskellige ventilationsprincipper og en bred vifte af ventilationsrater og forureningsbelastninger. 

Det syvende klimakammer er specielt designet til at undersøge luftstrømningen i rum. Kammeret har tre separate ventilationssystemer, hvilket giver en fleksibel tilførsel af ventilationsluft.

Fire feltlaboratorier giver fleksible testmuligheder

Feltlaboratorierne kan bruges til at opbygge fleksible rum, hvor man for eksempel kan måle hvordan et kontorlokales størrelse påvirker ventilationsraten, luftforureningen og luftfugtigheden. Desuden kan man undersøge den samlede effekt på mennesker fra termiske, belyste og akustiske miljøer under forhold, der svarer til forholdene i rigtige bygninger.

 

Kontakt

Pawel Wargocki
Lektor
DTU Sustain
45 25 40 11