Uddannelser

Hvad kan du blive?

Kandidater med specialisering inden for indeklima er efter endt studietid typisk beskæftiget med rådgivning om indeklima og projektering af ventilation og andre bygningsinstallationer. Det kan typisk være i rådgivende ingeniørvirksomheder, kommuner og organisationer, med udvikling af byggekomponenter og -systemer i produktionsvirksomheder og med forskning i Danmark og i udlandet.

Kurser

Sektionen for Indeklima udbyder kurser i grundlæggende og videregående indeklima, ventilations- og klimateknik, bæredygtig opvarmning og køling af bygninger, grundlæggende og anvendt (numerisk) bygningsenergiteknik, termisk bygningsfysik samt varme- og stoftransport i bygninger.

Sektionen udbyder kurser, der omfatter:

Kurser på bachelor og diplomretninger

Kurser på kandidatretninger

Ph.d.-kursus

Projekter

Diplom, bachelor og kandidatprojekter gennemføres ofte som en del af sektionens igangværende forskning og i samarbejde med virksomheder beskæftiget indenfor næsten alle dele af byggebranchen.
Du kan se en oversigt over projekter inde for Indeklima her

Kontakt

Jørn Toftum
Professor, Sektionsleder
DTU Sustain
45 25 40 28