Kandidatkurser

Kandidater med specialisering inden for indeklima kan blive rådgivere om indeklima og arbejde med projektering af ventilation og andre bygningsinstallationer. Specialister i indeklima arbejder ofte for rådgivende ingeniørvirksomheder, kommuner og organisationer med udvikling af byggekomponenter og -systemer i produktionsvirksomheder eller med forskning i Danmark og i udlandet.

Sektionen for Indeklima tilbyder følgende kurser på kandidatniveau: 

11122 Varme- og stoftransport i bygninger
Kurset vil give dig indsigt og kompetence i at analysere varme-, luft- og fugtoverførsel i bygningsdele og rum i bygninger.

11221 Ventilation og klimateknik 
Bliv fortrolig med udformning og dimensionering af komfort- og industriventilation samt beregning og måling af luftstrømninger i rum. 

11222 Indeklima
Få indgående kendskab til indeklimaets komponenter og indeklimaets effekt på vores komfort, sundhed og arbejde. 

11227 Bæredygtig opvarmning og køling af bygninger
Lær at designe og dimensionere alle dele af et køle/varmesystem. 

11521 Bæredygtig urbanisering ud fra et praktisk perspektiv
Bliv i stand til at løse komplekse bymæssige udfordringer og de udfordringer, virksomheder står overfor i forhold til borgere og lokale myndigheder.

 

                                                                                                                                                           

Kontakt

Jørn Toftum
Professor, Sektionsleder
DTU Sustain
45 25 40 28