Sektion for Indeklima

DTU Byg

Sektion for Indeklima

Sektionen for Indeklima forsker i indeklimaets betydning for menneskers sundhed, komfort og præstationer samt i bygningsfysik
Forskning

DTU Byg

Sektion for Indeklima

Sektionen udvikler avancerede ventilationsløsninger, der tilvejebringer et godt indeklima med lavest muligt energiforbrug

Forskningsomraader

DTU Byg

Sektion for Indeklima

Undervisning og afgangsprojekter foregår altid i tæt samspil med forskningsprojekter
Uddannelser

DTU Byg

Sektion for Indeklima

Sektionen er meget internationalt orienteret og tiltrækker studerende og gæsteforskere fra hele verden
OM OS