Om os

 

Forskningen i Sektionen for Indeklima handler om, hvordan mennesker trives og fungerer i det byggede miljø: Hvordan reagerer vi, når vi udsættes for et dårligt indeklima - og hvilke præferencer har vi i forhold til indeklimaet? Det er nogle helt centrale spørgsmål, som vi søger svar på i vores forskning. 

Sektionen omfatter en række forskere inden for ingeniørvidenskab, kemi og psykologi. Forskningens hovedformål er at beskrive indeklimaets betydning for menneskers sundhed, komfort og produktivitet. 

Højt internationalt niveau

 Forskningen har i årtier været på højt internationalt niveau, og det er en forskning, der har styrket dansk byggeri og det danske samfund med nyttig viden. Sektionen har en lang tradition for samarbejde med internationale top-universiteter. Det drejer sig for eksempel om Harvard og Berkeley i USA, Waseda i Japan, Tsinghua i Kina og NUS i Singapore. 

Samarbejde med industrien

 Også samarbejdet med industrien vægtes højt.  Dette illustreres af, at industrigiganter som f.eks. Daikin, Mitsubishi og Boeing har valgt DTU’s indeklima-forskere som samarbejdspartnere i forbindelse med en række forsknings- og udviklingsprojekter.

Læs mere om det internationale samarbejde med universiteter og virksomheder

 

Kontakt

Geo Clausen
Professor
DTU Sustain
45 25 40 25