Adfærd og Præstationer

Fremtidens medarbejdere skal have et indendørsklima, der gør, at de kan udføre kreativt og kognitivt arbejde. Det er er en forudsætning for succes i fremtidens vidensbaserede økonomi. Forskerne arbejder på, at udvikle det indendørs klima i bygninger, så det giver optimale betingelser for fremtidens måde at arbejde på.

Tager afsæt i brugernes behov og adfærd

Målet er at tilvejebringe et indeklima, der opfylder krav fra bygningernes brugere. Indeklimaet må ikke have negativ effekt på helbred og komfort, og må ikke være forstyrrende for det arbejde, der udføres i bygningerne. Indeklimaet skal nemt kunne reguleres af brugerne efter deres ønsker og behov, og brugernes adfærd er dermed en af de faktorer, der kan påvirke både indeklima og energiforbrug mest. 

Intuitivt og intelligent design

Det er vigtigt, at det er intuitivt for brugerne, hvordan de skal anvende bygningssystemer og teknologier. Så der skal være overensstemmelse mellem designintentionerne og bygningens faktiske brug. Det kræver, at brugernes adfærd tages med i betragtning under designet af bygningen og dens systemer. Forskerne har derfor et særligt fokus på at forstå de typiske adfærdsmønstre og sammenspillet mellem indeklima og præstation på arbejde og indlæring.

Feltstudier og laboratorieforsøg

Forskerne udfører dels feltundersøgelser blandt medarbejdere ude på arbejdspladser. Desuden foretages der laboratorieforsøg, hvor man foretager en række af avancerede målinger og observationer på forsøgspersoner. På den baggrund kan forskerne udlede modeller, som bruges til at beregne og forudsige indeklima, adfærd, energiforbrug og effekten på socioøkonomiske indikatorer.  

 

Kontakt

Rune Korsholm Andersen
Seniorforsker
DTU Sustain
45 25 40 29

Kontakt

Pawel Wargocki
Lektor
DTU Sustain
45 25 40 11