Avancerede Metoder til Opvarmning og Køling

Det er en global udfordring at skabe et komfortabelt og sundt indeklima og samtidig sikre et minimalt energiforbrug, hvor man bruger vedvarende energikilder frem for fossile brændstoffer. Vores forskning fokuserer på at: 

Forbedre energi- og ressourceeffektivitet 
Udvikle miljøvenlige opvarmnings- og kølingssystemer 
Øge muligheden for at forbedre den termiske komfort i bygninger. 

Nyeste teknologier til opvarmning og køling

Forskerne arbejder med de nyeste opvarmnings- og kølingskoncepter. Det drejer sig bl.a. om lavtemperatur opvarmning og højtemperatur kølingssystemer. For eksempel vandbaseret strålingsvarme og kølesystemer, kølebafler og brug af faseskiftende materialer. 

Vedvarende energi og termodynamiske analyser

Der er også fokus på, hvordan disse koncepter kan bruges i lavenergi- og plusenergi-byggeri, og hvordan man kan arbejde med at integrere vedvarende energi i systemerne. Det kan for eksempel være solenergi, natstrålingskøling og jordvarmevekslere. 

Forskerne arbejder desuden på at udvikle metoder, hvor man via termodynamiske analyser kan evaluere ydeevnen af opvarmnings- og kølingssystemer. Arbejdet omfatter både målinger i klimakamre, personbaserede forsøg, feltstudier, dynamisk bygningssimuleringer og teoretiske analyser.

 

 

Kontakt

Bjarne W. Olesen
Professor emeritus
DTU Sustain
45 25 41 17

Kontakt

Ongun Berk Kazanci
Lektor
DTU Sustain
45 25 40 16