Ph. d.- Programmer

Sektionen udbyder i øjeblikket Ph.d.- kurset - Numeriske beregningsmetoder i bygningsenergiteknink. 

Formålet er blandt andet at lære:

  • at formulere bygningsenergiteknikens beregningsopgaver vedrørernede temperaturforhold, varmestrømme og fugtforhold og løse dem ved hjælp af numeriske beregningsmetoder
  • at udføre gængse numeriske beregningsmetoder og udarbejde IT-programmer i forbindelse hermed

Efter Ph. d. kurset er gennemført kan du blandt andet:

  • redegøre for - og i egne programmer anvende differens- og kontrolvolumen-metoder til instationære og flerdimensionelle problemer
  • redegøre for typiske kilder til fejl i numeriske beregningsmetoder

Se mere om kurset - Numeriske beregningsmetoder i bygningsenergiteknik

Kontakt

Carsten Rode
Professor
DTU Byg
45 25 18 52