Bachelor- og diplomkurser

Sektionens Bachelorkurser anbefales som introduktionskurser til studerende, der gerne vil studere på MEK, Byg eller andre af DTU's kandidatuddannelser.

Sektionen udbyder fire kurser for Bachelor- og diplomstuderende:

11121 Termisk bygningsfysik
Kurset giver en dybdegående forståelse af varmetransportmekanismer:

11202 Mennesket og de fysiske omgivelser
Kurset giver viden omkring de fysiske omgivelsers (termisk, luftkvalitet, støj, lys, elektromagnetisk stråling, vibrationer) indflydelse på menneskers sundhed, komfort og ydeevne.

11203 Introduktion til indeklima
Kurset giver viden omkring de fysiske omgivelsers (termisk, luftkvalitet, støj, lys, elektromagnetisk stråling, vibrationer) indflydelse på menneskers sundhed, komfort og ydeevne.

11763 Design og analyse af indeklima
Den studerende bliver i stand til at designe indeklima og tilrettelægge, gennemføre og vurdere målinger, beregninger og observationer af indeklima, samt på baggrund heraf at stille forslag til forbedring af indeklima.

Kontakt

Jørn Toftum
Professor
DTU Byg
45 25 40 28