Luftkvalitet - eksponering og effekter

Inden for dette område arbejder forskerne på at skabe mere viden om indendørs emission af forurening, blandt andet for at kunne vurdere betydningen for menneskers sundhed. Problemstillingen er, at, at indendørsluft indeholder kemiske, biologiske og partikulære forureningskomponenter, som både kan stamme fra udeluften eller fra forureningskilder inden døre. Eksponering for disse komponenter har betydning for menneskers sundhed, komfort og produktivitet. Forureningen kan optages i kroppen via føden, via inhalation eller gennem huden.

Viden om den relative betydning af de forskellige optag er vigtig for at kunne vurdere, hvordan indendørsluften påvirker menneskers sundhed. Med voksende fokus på lavt-emitterende byggematerialer vil menneskers forureningsafgivelse få større betydning for luftkvaliteten inden døre. Forskningen tilstræber at skabe ny viden om emission af forurening inden døre, transport af forurening fra ude- til indendørsluften, eksponering for luftforurening og effekten på sundhed, komfort og produktivitet, og hvilken betydning ventilation har for eksponeringen.

Kontakt

Pawel Wargocki
Lektor
DTU Byg
45 25 40 11