Intelligente interaktioner mellem bygninger og byer

Vi studerer mulighederne for drift af bygninger, der skal give al den komfort og funktionalitet, som vores moderne samfund forventer, men som er fleksible med hensyn til bygningernes træk på energiressourcerne. Udfordringen er, at fremtidens byer skal være fri for brug af fossil energi.

Da driften af bygninger er årsag til omkring 40% af CO2-udledninger fra vores samfund, er det afgørende at optimere deres samspil med energisystemet i de omkringliggende byer. Det ønskes, at en maksimal andel af energiforbruget skal komme fra vedvarende energikilder - til trods for disses svingende tilgængelighed. Først modellerer vi de enkelte bygningers konstruktioner, varme– og ventilationssystemer samt brugsmønstre ud fra en betragtning om, at der skal sikres god komfort for brugerne. Denne modellering bruges derefter i studier af den aggregerede indflydelse af mange bygninger i et byområde, og vi ser på samspillet med lokalsamfundets energisystemer. Forskningen udføres ved brug af værktøjer til energimodellering af bygninger og bydele på forskellige tidsmæssige og rumlige skalaer, samt ved casestudier i specifikke lokalsamfund, såsom Københavns nye Nordhavn.

Kontakt

Carsten Rode
Professor
DTU Byg
45 25 18 52