Hygrotermisk Bygningsfysik

Bygningsfysik er studiet af grundlæggende processer for varme- og stoftransport i bygninger, som det er nødvendigt at beherske for at sikre energieffektive bygninger, der er komfortable, sunde og holdbare. Vi benytter og udvikler modeller for koblet varme-, fugt- og lufttransport i bygningskonstruktioner og samspillet med det inden- og udendørs miljø for at kunne foretage samlede hygrotermiske analyser af hele bygninger.

Vores forskning er analytisk, eksperimentel og relateret til bygningspraksis. Anvendelsen af denne viden sker i forbindelse med renovering af bygninger, ved vurdering af nye byggeprodukter, og til studier af de hygrotermiske parametres indflydelse på den atmosfæriske tilstand i bygninger, f.eks. med hensyn til kemiske emissioner.

Kontakt

Carsten Rode
Professor
DTU Byg
45 25 18 52

Kontakt

Menghao Qin
Lektor
DTU Byg
45 25 40 15