Avancerede metoder til opvarmning og køling

Det er en global udfordring at skabe et komfortabelt og sundt indeklima samtidig med at skabe et minimalt energiforbrug og bruge vedvarende energikilder frem for fossile brændstoffer. Derfor fokuserer vores forskning på at forbedre energi- og ressourceeffektivitet, miljøvenlige opvarmnings- og kølingssystemer og samtidig øge muligheden for at forbedre den termiske komfort i bygninger.

For at opnå dette arbejder vi i vores forskning med de nyeste opvarmnings- og kølingskoncepter såsom lavtemperatur opvarmning, højtemperatur kølingssystemer (eks. vandbaseret strålingsvarme og kølesystemer, kølebafler og brug af faseskiftende materialer – PCM). Ydermere er fokus på brugen af disse koncepter i lavenergi og plusenergi byggeri, i arbejde med integrationen af vedvarende energi i systemerne (eks. solenergi, natstrålingskøling og jordvarmeveksler) og termodynamiske analyser til at evaluere ydeevnen af opvarmning og kølingssystemer. Vores arbejde omfatter målinger i klimakamre, personbaserede forsøg, feltstudier, dynamisk bygningssimuleringer og teoretiske analyser.

 

Kontakt

Bjarne W. Olesen
Professor
DTU Byg
45 25 41 17

Kontakt

Ongun Berk Kazanci
Adjunkt
DTU Byg
45 25 40 16