Adfærd og Præstationer

Evnen til at udføre kreativt og kognitivt arbejde er en forudsætning for succes i fremtidens vidensbaserede økonomi. Derfor arbejder vi i forskningen på, at bygninger skal fremme disser evner frem for at modvirke dem. Dette sikres ved, at vi tilvejebringer indeklima, der opfylder krav fra bygningernes brugere. Indeklimaet må ikke have negativ effekt på helbred og komfort, og må ikke være forstyrrende for det arbejdet, der udføres i bygningerne. Indeklimaet skal nemt kunne reguleres af brugerne efter deres ønsker og behov, og brugernes adfærd er dermed en af de faktorer, der kan påvirke både indeklima og energiforbrug mest.

Det er vigtigt, at anvendelsen af bygningssystemer og teknologier er intuitiv over for brugerne, så der er overensstemmelse mellem designintentionerne og bygningens faktiske brug. For at opnå dette kræver det, at brugernes adfærd tages med i betragtning under designet af bygningen og dens systemer. Forståelsen af typiske adfærdsmønstre og sammenspillet mellem indeklima og præstation på arbejde og indlæring udgør derfor en stor forskningsaktivitet på sektionen. Der udføres laboratorieforsøg og feltundersøgelser med mennesker og en række af avancerede målinger og observationer. Der udledes modeller som bruges til at beregne og forudsige indeklima, adfærd, energiforbrug og effekten på socioøkonomiske indikatorer. 

Kontakt

Rune Korsholm Andersen
Seniorforsker
DTU Byg
45 25 40 29

Kontakt

Pawel Wargocki
Lektor
DTU Byg
45 25 40 11